Svaz chemického průmyslu České republiky - TECHEM CZ, s.r.o.

TECHEM CZ, s.r.o.

techemcz
TECHEM CZ, s.r.o.
Ondříčkova 1300/48
130 05  Praha 3
tel.: +420 272 732 442
IČ: 61852121
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
web: http://www.techemcz.cz


TECHEM CZ je přední konzultační firmou působící již od roku 1994 v oblasti poradenství pro chemický průmysl, vlivu chemických technologií na životní prostředí, zdraví a bezpečnost, s hlavní orientací na implementaci chemické a environmentální legislativy a přípravu a řešení výzkumně vývojových projektů.

Díky komplexnímu portfoliu služeb, odborné kvalifikaci a dlouholetým zkušenostem týmu expertů poskytuje TECHEM CZ outsourcing v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí a školení ve všech uvedených odborných činnostech.

Odpovědné podnikání

 • Zápis do seznamu partnerů Responsible Care v roce 2007

Poskytované služby

 • Výzkum a vývoj
  • Vypracování žádostí o státní podporu výzkumně vývojových projektů
  • Řešení výzkumně vývojových projektů a projektový management
  • Odborné posudky výzkumně vývojových projektů
  • Komercionalizace výsledků výzkumu
 • Rešeršní činnost
  • Literární a bibliografické rešerše, studijně rozborová činnost, vytěžování textů
  • Patentové rešerše
  • Faktografické rešerše (nebezpečnost chemických látek a směsí)
 • Integrovaná prevence (IPPC)
  • Zpracování žádosti o vydání či změnu integrovaného povolení – činnost odborně způsobilé osoby podle zákona č. 76/2002 Sb. (Chemický průmysl ve všech kategoriích, Energetika – kategorie 1.1 a 1.2, Povrchové úpravy – kategorie 6.7.)
  • Činnost odborného zástupce v průběhu celého povolovacího řízení
 • REACH a CLP
  • Odborná asistence při plnění povinností legislativy REACH (Nařízení (ES) č. 1907/2006) a CLP (Nařízení (ES) č. 1272/2008)
  • Příprava registrační dokumentace a odborná asistence v celém registračním procesu
  • Klasifikace chemických látek a směsí
  • Tvorba bezpečnostních listů
  • Oznámení (notifikace) nebezpečných chemických látek
  • Predikce neznámých fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností látek metodami (Q)SAR a read-across a analýza potřeby experimentálního testování
 • Prevence závažných havárií
  • Zpracování dokumentace podle zákona č. 59/2006 Sb.
  • Analýzy rizik
  • Zpracování bezpečnostního programu a bezpečnostní zprávy
  • Zpracování vnitřního a vnějšího havarijního plánu
 • Ekologická újma
  • Základní a podrobné hodnocení rizika ekologické újmy podle zákona č. 167/2008 Sb. a nařízení vlády č. 295/2011 Sb.
 • Posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)
  • Oznámení záměru podle zákona č. 100/2001 Sb.
 • Systémy managementu
  • zavádění systémů řízení podle norem ISO 14001 a ISO 9001, zpracování příručky, směrnic, provozních a havarijních řádů
  • služby interního i externího auditora
 • Trh a marketing
  • Zpracování tržních analýz a marketingových studií
  • Příprava obchodních strategií

Mapa stránek | Copyright © 2017 Svaz chemického průmyslu České republiky