Svaz chemického průmyslu České republiky - LEGISLATIVA

Komentář k návrhu kritérií pro identifikaci ED

Návrh kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů pro účely nařízení o přípravcích na ochranu rostlin (v příloze) byl po schválení ve výboru SCoPAFF Evropské komise dne 4.7. 2017 předán Radě EU a Evropskému  parlamentu k přezkumu.

Svaz chemického průmyslu ČR k tomuto návrhu zaujímá neutrální stanovisko, do budoucna však požaduje přijetí výjimky založené na riziku pro schválení účinné látky přípravku na ochranu rostlin, která byla v průběhu projednávání z původního návrhu vypuštěna.

Paralelně je projednáván návrh kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů pro účely nařízení o biocidních přípravcích. Přijetí kritérií pro identifikaci endokrinních disruptorů pro oblast přípravků na ochranu rostlin a biocidních přípravků bude mít vliv na regulaci endokrinních disruptorů v dalších výrobcích, jako jsou kosmetika, hračky nebo potravinové obaly.

Vytisknout

Změna nařízení CLP

 

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2017/776, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. Dochází ke změně přílohy VI nařízení.

Toto nařízení se použije od 1. prosince 2018. Bod 1, bod 2 písm. a), b), d), e), f), g), h), i) a j) a bod 3 písm. a) a b) přílohy se použijí ode dne 1. června 2017.Nařízení naleznete v příloze.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (Nar_2017_776.pdf)Nar_2017_776.pdf504 kB

Vytisknout

Změna nařízení CLP

 

V Úředním věstníku EU zveřejněno nařízení Komise (EU) 2017/542, kterým se mění nařízení CLP doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví. Nařízení se použije od 1. ledna 2020. Nové nažízení Komise naleznete v příloze.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (Nar_2017_542.pdf)Nar_2017_542.pdf361 kB

Vytisknout

Změna nařízení CLP

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU)  2016/1179,  kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP.  Dochází ke změně přílohy VI,  tabulky 3.1 nařízení,  tabulka 3.2 se zrušuje. Toto nařízení se použije od 1. března 2018,  látky a směsi však mohou být před tímto datem  klasifikovány, označovány a baleny             v souladu s nařízením CLP ve znění tohoto nařízení.

Vytisknout

Změna nařízení CLP

 V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise  (EU) 2016/918,  kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. Dochází ke změně čl. 23 a příloh I-VII nařízení CLP.  Nařízení se použije ode dne 1. února 2018. 

Vytisknout

Změna nařízení CLP

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení  Komise (EU) 1221/2015,  kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. Dochází ke změně přílohy VI nařízení CLP, změna se použije  pro látky a směsi od 1. ledna 2017, je možné ji použít už před tímto termínem.

 

Vytisknout

Změna nařízení CLP

 

V Úředním věstníku EU bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) č. 1297/2014, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení CLP. Změna se týká balení tekutých pracích prostředků v rozpustném obalu pro jednorázové použití určených pro spotřebitele. Nařízení se použije od 1. června 2015.

Vytisknout

Mapa stránek | Copyright © 2017 Svaz chemického průmyslu České republiky