Svaz chemického průmyslu České republiky - Mladý chemik

Pátý ročník celostátního finále soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" zná svého vítěze

Králem mladých chemiků se stal Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek u Jablunkova.

vítěz 2

vítěz 3

V úterý 13. června 2017 Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostila žákovské mistrovství republiky v chemii. Celostátní finále největší chemické soutěže přivítalo 39 nejúspěšnějších žáků, kteří postoupili z regionálních kol. „V regionálních kolech soutěžilo téměř 14 000 žáků osmých a devátých tříd, což je o dva tisíce více než loni. Stále rostoucí zájem mladé generace o chemii nás velmi těší,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Kalenda. „Dnešní finalisté jsou vysoce nadaní a talentovaní jedinci, kteří mají všechny předpoklady k tomu, aby se stali našimi posluchači. Věřím, že po maturitě se k nám mnozí vrátí, aby u nás pokračovali ve studiu. Stejně jako řada finalistů předešlých ročníků soutěže,“ dodal profesor Kalenda. Celostátní finále se skládalo ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových zisků z obou částí určil celkové pořadí. Nejlépe si vedl Vojtěch Kříž ze ZŠ a MŠ Písek, který se stal pomyslným králem mladých chemiků pro rok 2017. „Vítězství jsem vůbec nečekal, viděl jsem se tak na patnáctém místě. Sedly mi ale soutěžní úlohy, které nevyžadovaly jen hromadu nabiflovaných vědomostí, ale nutily k přemýšlení. Chemie mě moc baví a chtěl bych se jí věnovat dál. Od září nastupuji na chemickou průmyslovku v Ostravě a jednou bych svůj oblíbený obor chtěl studovat i na univerzitě,“ svěřil se nejlepší mladý chemik. Ten převzal z rukou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské notebook s chemickým výukovým softwarem a od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy příslib přiznání stipendia ve výši 48 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Na druhé příčce se umístil Karel Chwistek ze ZŠ Otická Opava, který si odnesl tablet Lenovo s chemickým edukačním softwarem, odbornou literaturu a příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč. Věcné ceny mu předal rektor Univerzity Pardubice Miroslav Ludwig. Třetí místo obsadil Arťom Sukhanov ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem, který převzal od generálního ředitele společnosti Dow Europe pro Českou a Slovenskou republiku Ivana Luciaka chytré hodinky s chemickým výukovým softwarem a od děkana pořádající fakulty příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč. Oceněno bylo všech 39 finalistů. Ceny předávali zástupci významných chemických společností, které se na podpoře soutěže podílely, představitelé státních orgánů a akademické sféry. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali i Cenu děkana FChT UPa - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 120 000 Kč. A protože za úspěchy nejlepších žáků stojí také jejich učitelé, uznání se dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Antonín Vavřač ze ZŠ a MŠ Písek obdržel od náměstka ministryně školství Václava Pícla čestné uznání a dárkovou kazetu pochutin, Lucie Lyková ze ZŠ Otická Opava získala tutéž cenu od generálního ředitele společnosti Synthesia Josefa Lišky a Renatě Maurencové  ze ZŠ Palachova Ústí nad Labem k úspěchu popřála a cenu předala generální ředitelka společnosti Dow Europe pro střední a východní Evropu a Řecko Despina Anastasiou. Děkan pořádající fakulty navíc všem oceněným učitelům udělil Bronzovou pamětní medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zvyšování zájmu žáků o studium chemie. Zvláštní cenu získaly také osobnosti, které se výrazným způsobem zasloužily o popularizaci soutěže i oboru. Stříbrná medaile Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za zásluhy v oblasti propagace a popularizace chemie byla udělena personálnímu řediteli společnosti Agrofert Danielu Rubešovi. Ten se zásadním způsobem podílel na vzniku soutěže a před deseti lety stál u jejího zrodu. Čestné uznání Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za vynikající studijní výsledky získala Marie Nevyhoštěná, historicky první vítězka celostátního finále v roce 2013 a od příštího školního roku čerstvá studentka FChT UPa. Finálový den nabídl také zábavný a vzdělávací doprovodný program. O ten se postarala komentovaná projekce dokumentů festivalu Ekotopfilm. Učitelé zažili filmovou výpravu do světa mikroorganismů, které hostí lidské tělo, pro žáky byl připraven Junior program s převládající tematikou životního prostředí. Pořádající fakulta pozvala přítomné také na exkurzi a předvedla ukázky efektních pokusů, soutěžícím i jejich doprovodu umožnila přespat na univerzitních kolejích a poobědvat v menze. Finalisté si tak mohli vyzkoušet, jak se žije vysokoškolákům.  „Letošní ročník celostátního finále soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je výjimečný v mnoha směrech. Nejenže byl jubilejním 5. ročníkem, který se těšil rekordní účasti téměř 14 000 žáků, ale zaznamenal také opětovný nárůst zájmu firem a společností, podporujících klání na regionální úrovni. Nově se spoluvyhlašovatelem soutěže stalo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže, s nímž bychom rádi rozšířili spolupráci tak, aby soutěž byla zařazena do programu Excellence. To by otevřelo cestu k odměňování těch, kteří žáky na soutěž připravují a chemii propagují – učitelů chemie. Mladý chemik je v tuto chvíli v České republice nejefektivnějším způsobem propagace chemie u nastupující generace a z dlouhodobé perspektivy pomáhá řešit aktuální nedostatek středoškolsky i vysokoškolsky vzdělaných odborníků v našem oboru. Všem, kteří se na zdárném průběhu soutěže podílejí, tímto velmi děkujeme, přičemž největší dík patří učitelům, bez nichž by nebylo soutěžících,“ uzavírá Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, který je vyhlašovatelem, generálním partnerem a pořadatelem celostátního finále.

Více informací na www.mladychemikcr.cz

 

Poděkování partnerům

Vyhlašovatel, generální partner a pořadatel: Svaz chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Pořadatel celostátního finále: Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Marketingový partner: Czech marketing, s.r.o.

Mediální partner: Ekotopfilm s.r.o.

Mediální partneři regionálních kol: CHEMAGAZÍN, s.r.o., 5+2 dny, Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Česká chemie, Radio Blaník, Radio Haná, Televize Přerov s.r.o., Týdeník Pernštejn

Pořadatelé regionálních kol: Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, Masarykova střední škola chemická Praha, Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice, Střední průmyslová škola v Hranicích, Střední škola logistiky a chemie Olomouc, Střední průmyslová škola chemická Brno, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary a Střední průmyslová škola Otrokovice

Partneři regionálních kol: Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Pardubický kraj, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., Spolchemie, a.s., Unipetrol, a.s., Teva Czech Industries s.r.o., Farmak, a.s., Dow Europe GmbH, Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Flexfill s.r.o., Gumotex, a.s., Oncomed Manufacturing a.s., Synthon, s.r.o., Zentiva Praha, BorsodChem MCHZ, s.r.o., DEZA, a.s., Fatra, a.s., CS CABOT, spol. s r. o., Synthomer, Sokolovská uhelná, a.s., Continental Barum, s.r.o. Otrokovice, Mitas, a.s., Gumárny Zubří, a.s., Biocel Paskov, a.s., Ústecký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Odborový svaz ECHO, Cerea, a.s., EXPLOSIA, a.s., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, Komerční banka, Synthos Kralupy, a.s., Aerosol - service a.s., Alfredo catering, Radka spol. s.r.o. Pardubice, LONZA BIOTEC s.r.o., SHIMADZU – organizační složka Praha, Vodní sklo, a.s., VWR, s.r.o., Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Lach-Ner, s.r.o., ABL&E – JASCO, AGROFERT, a.s., MERKAT, spol. s r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., GeoEko, ZO OS Echo Synthesia, Svět techniky Ostrava, KAVALIERGLASS, a.s., Východočeské divadlo Pardubice, Statutární město Pardubice

Vytisknout

5. ročník celostátního finále "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR"

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zaznamenala rekordní účast. V rámci regionálních kol se letošního klání zúčastnilo na čtrnáct tisíc žáků základních škol. Čtyřicet nejlepších postoupilo do celostátního finále.

Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd a jejím cílem je představit chemii jako perspektivní studijní obor, který nabízí široké možnosti pracovního uplatnění. Oblastní kola probíhala od října loňského roku v deseti pořadatelských centrech a skládala se z testování teoretických znalostí a vypracování praktické úlohy v laboratoři. Míra účasti v druhém kole, jež pořádaly střední odborné školy v jednotlivých regionech, rozhodla o počtu postupujících do celostátního finále. Nejvíce finalistů získala SPŠCH Pardubice, kterou bude reprezentovat šest soutěžících. MSŠCH Praha vyšle pět žáků, po čtyřech pak SPŠCH Brno, SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice, SPŠCH Ostrava, ISŠ-COP Valašské Meziříčí a SŠLCH Olomouc. Tři postupující připadli SUPŠ Karlovy Vary, dva finalisté budou zastupovat SPŠ Otrokovice. „Největší nárůst účasti jsme zaznamenali v Praze, kde se počet soutěžících oproti loňsku zdvojnásobil. Dařilo se také v Brně, Ostravě a v Olomouci. Tahounem soutěže zůstávají Pardubice, kde se klání zúčastnilo více než pět tisíc žáků. Celkem se do projektu zapojilo 545 základních škol,“ přibližuje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která soutěž organizačně zajišťuje.

Pátý ročník celostátního finále se uskuteční 13. června 2017 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Čtyřicítku finalistů čeká testování teoretických znalostí a zkouška praktických dovedností v laboratoři. „Tvorba soutěžních úloh je týmovou prací pedagogů naší fakulty a respektuje Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Náročnější otázky se samozřejmě v zadání objeví, nepřesáhnou ale obtížnost běžně probírané látky. Učitelům finalistů jsme s předstihem rozeslali tematické okruhy požadovaných znalostí, aby své žáky stihli na finále připravit,“ vysvětluje Petr Kalenda, děkan pořádající fakulty. Celostátní finále ale neproběhne jen v soutěžním duchu, nabídne i řadu jiných zážitků. „Dopřejeme finalistům krátký výlet v čase, takže přeskočí čtyři roky střední školy a na jeden den se stanou našimi studenty. Vyzkoušejí si, jaké to je být vysokoškolákem a mít k dispozici veškerý servis, který k tomu patří. Seznámíme je s fungováním nejmodernějších laboratoří, absolvují konzultace s vynikajícími odborníky, poobědvají v menze nebo přenocují na kolejích. Těm nejlepším nadělíme i příslib prospěchového stipendia v případě pozdějšího studia na naší fakultě. Rádi bychom za pár let prohlásili, že dobří finalisté se vracejí,“ doplňuje profesor Kalenda.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskuteční v den finále v prostorách fakulty. Předcházet mu bude zábavný program v podobě projekce oceněných snímků festivalu Ekotopfilm. „Kromě promítání působivých filmů z oblasti udržitelnosti rozvoje dojde i na moderovanou diskusi, která nabídne velkou porci poučení i zábavy. Všem finalistům budou poté předány velmi hodnotné ceny. Ti nejlepší získají iPad, chytrý telefon, externí záložní disk nebo elektronickou čtečku. Za to je třeba poděkovat Svazu chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem celostátního finále, a pořádající Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice,“ podotýká Gabriela Čebišová za organizátory.

Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je největším oborovým projektem svého druhu, jehož popularita rok od roku stoupá. „Letošní ročník přinesl zvýšený zájem škol i partnerských společností. Na regionální úrovni se nám podařilo zahájit spolupráci s jedenácti novými partnery, kteří Mladého chemika podpořili v domovských regionech. Na celostátní rovině se spoluvyhlašovatelem soutěže stalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, což je příslibem intenzivnější spolupráce škol a průmyslového sektoru. Téměř čtrnáct tisíc soutěžících žáků jasně dokládá, že o chemii je u mladé generace zájem. Včasné podchycení tohoto zájmu by do budoucna mělo přinést dostatečný počet studentů středních odborných škol i technických univerzit, jejichž absolventi zajistí plynulejší generační obměnu pracovníků v našem oboru,“ uzavřel ředitel SCHP ČR Ivan Souček. 

Více informací na   www.mladychemikcr.cz

-------------------------------------------------- 

Poděkování partnerům

Pořadatel celostátního finále:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Vyhlašovatel a generální partner:

Svaz chemického průmyslu České republiky

Spoluvyhlašovatel:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Marketingový partner:

Czech marketing, s.r.o.

Mediální partner:

Ekotopfilm s.r.o.

Mediální partneři regionálních kol:

CHEMAGAZÍN, s.r.o., 5+2 dny, Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Česká chemie, Radio Blaník, Radio Haná, Televize Přerov s.r.o., Týdeník Pernštejn

Pořadatelé regionálních kol:

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, Masarykova střední škola chemická Praha, Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice, Střední průmyslová škola v Hranicích, Střední škola logistiky a chemie Olomouc, Střední průmyslová škola chemická Brno, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského Ostrava, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary a Střední průmyslová škola Otrokovice

Partneři regionálních kol:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Pardubický kraj, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., Spolchemie, a.s., Unipetrol, a.s., Teva Czech Industries s.r.o., Farmak, a.s., Dow Europe GmbH, Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Flexfill s.r.o., Gumotex, a.s., Oncomed Manufacturing a.s., Synthon, s.r.o., Zentiva Praha, BorsodChem MCHZ, s.r.o., DEZA, a.s., Fatra, a.s., CS CABOT, spol. s r. o., Synthomer, Sokolovská uhelná, a.s., Continental Barum, s.r.o. Otrokovice, Mitas, a.s., Gumárny Zubří, a.s., Biocel Paskov, a.s., Ústecký kraj, Zlínský kraj, Moravskoslezský kraj, Odborový svaz ECHO, Cerea, a.s., EXPLOSIA, a.s., Severochema, družstvo pro chemickou výrobu Liberec, Komerční banka, Synthos Kralupy, a.s., Aerosol - service a.s., Alfredo catering, Radka spol. s.r.o. Pardubice, LONZA BIOTEC s.r.o., SHIMADZU – organizační složka Praha, Vodní sklo, a.s., VWR, s.r.o., Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Lach-Ner, s.r.o., ABL&E – JASCO, AGROFERT, a.s., MERKAT, spol. s r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., GeoEko, ZO OS Echo Synthesia, Svět techniky Ostrava, KAVALIERGLASS, a.s., Východočeské divadlo Pardubice, Statutární město Pardubice

Vytisknout

4. celostátní finále - nejlepší Mladý chemik ČR je z Lounska

Pardubice; Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR zná svého vítěze. Ve čtvrtém ročníku celostátního finále se jím stala Jana Spurná ze ZŠ Kryry.

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostila 1. června 2016 vrcholné klání mladých chemiků. Žákovského mistrovství se zúčastnilo 37 finalistů ze všech krajů republiky. „V základních kolech soutěžilo letos téměř 12 000 žáků devátých tříd, což je číslo impozantní. Do národního kola postoupili jen ti nejtalentovanější,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Kalenda. „Všichni finalisté prokázali mimořádné znalosti a vědomosti, takže jsou již dnes našimi potenciálními studenty. Rádi je na fakultě za pár let přivítáme a poskytneme jim ty nejlepší podmínky k tomu, aby zde úspěšně završili své vzdělání,“ dodal profesor Kalenda.

Soutěž sestávala ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Nejlépe si vedla Jana Spurná ze ZŠ Kryry, která se stala pomyslnou královnou mladých chemiků pro rok 2016. „Ještě mi pořád nedochází, že jsem vyhrála, je to pro mě obrovský šok! Já si přijela soutěž spíš užít a na finále jsem se nijak zvlášť nepřipravovala,“ svěřila se vítězka. „Chemie mě ale moc baví a věnuji se jí i ve volném čase. Po gymnáziu bych ráda zamířila na univerzitu a studovala některý z mých oblíbených oborů: chemii, medicínu nebo psychologii. Ještě nejsem rozhodnutá, čemu dám nakonec přednost,“ doplnila nejlepší mladá chemička, která převzala ceny hned od tří významných hostů. Z  rukou místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horské si odnesla notebook s edukačním softwarem, od náměstka ministryně školství pro řízení sekce vzdělávání Václava Pícla převzala čestné uznání ministryně školství a děkan pořádající fakulty Petr Kalenda jí udělil příslib přiznání stipendia ve výši 48 000 Kč v prvním akademickém roce studia na FChT Univerzity Pardubice. Na druhé příčce se umístil Václav Nevyhoštěný ze ZŠ Letovice, který získal iPad, odbornou literaturua příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč. Věcné ceny mu předal generální ředitel společnosti Dow Europe pro Českou a Slovenskou republiku Ivan Luciak. Jako třetí skončila Vanesa Víšková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou. Ta převzala od děkana pořádající fakulty Petra Kalendy elektronickou čtečku Amazon, sadu knih s chemickou tematikou a příslib stipendia v hodnotě 24 000 Kč.

První tři hodnotné ceny věnovala finalistům společnost Dow Europe, která se v letošním roce stala novým partnerem celostátního finále. „Náš obor, stejně jako řada jiných technologických oborů, stojí na neustálých inovacích a vývoji. Potřebujeme proto mladé a zapálené talenty, kteří přijdou s novými nápady. Jsme nadšení z toho, jak šikovní mladí lidé se do soutěže zapojili. Těšíme se, že se jednou stanou našimi kolegy,“ řekl Ivan Luciak, generální ředitel společnosti Dow Europe pro Českou a Slovenskou republiku.

Oceněno bylo všech 37 finalistů. Ceny jim předávali zástupci významných chemických společností, které se na podpoře soutěže podílely, představitelé státních orgánů a akademické sféry. Žáci, kteří se umístili na prvních pěti místech, získali navíc i Cenu děkanaFChT UPa - příslib přiznání stipendia v prvním akademickém roce studia na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v celkové hodnotě 120 000 Kč. A protože za úspěchy nejlepších žáků stojí do značné míry jejich učitelé, uznání se dočkali i pedagogové, jejichž svěřenci obsadili první tři pozice. Jaroslava Suchomelová ze ZŠ Kryry, Hana Nečasová ze ZŠ Letovice a Dagmar Víšková ze ZŠ Cerekvice nad Loučnou si kromě čestného uznání odnesly také dárkový set delikátních pochutin.

Zvláštní cenu získaly i osobnosti, které se výrazným způsobem zasloužily o popularizaci soutěže i oboru. Medaili Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice za významný přínos v oblasti propagace a popularizace chemie převzala z rukou děkana fakulty Petra Kalendy místopředsedkyně Senátu PČR Miluše Horská, náměstkyně hejtmana Pardubického kraje Jana Pernicová a generální ředitel společnosti Synthesia Josef Liška. Ti vyjádřili poděkování za ocenění svého přínosu k popularizaci chemického odvětví a vyzdvihli úroveň a užitečnost soutěže.„Tohoto ocenění si velmi vážím a děkuji za ně. Jsem ráda, že se mohu angažovat v podpoře této vysoce záslužné aktivity, která má praktický smysl a na níž se podílí řada vynikajících lidí. Je pro mě ctí být v jejich společnosti a pracovat na dobré věci,“ uvedla Miluše Horská.

Finálový den ale neproběhl jen v soutěžním duchu, nabídl také pestrý zábavný program. O ten se postaral bublinář Matěj Kodeš a jeho poutavá bubble show, po níž následoval praktický workshop. Pořádající fakulta pozvala rodiče a učitele finalistů na exkurzi, předvedla hostům ukázky efektních pokusů a umožnila soutěžícím i jejich doprovodu přespat na univerzitních kolejích nebo poobědvat v menze. Finalisté si tak mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se žije vysokoškolským studentům.

„Pro letošní ročník Mladého chemika je třeba ocenit celkovou účast, která stoupla oproti loňsku o dva tisíce žáků, kteří byli podporování a inspirování svými pedagogy - příznivci oboru chemie. Významná je i činnost spojená s organizací soutěže, kde klíčovou roli sehrávají Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice a agentura Czech marketing - organizační garant celostátního kola. Soutěž získává na atraktivitě i díky podpoře průmyslových firem, zapojených zejména v regionálních kolech. Kromě tradičních partnerů se letos do podpory zapojila i společnost Dow Europe, výhledově bychom rádi oslovili i další firmy. Zahájili jsme také spolupráci s ministerstvem školství a doufáme, že ministerstvo bude spoluvyhlašovatelem příštího ročníku soutěže. Stále rostoucí oblíbenost klání mezi žáky základních škol je určitě příslibem, že chemie získá na své popularitě a že v příštích letech budou mít střední průmyslové školy a technické univerzity dostatečné množství studentů, kteří budou schopni zajistit postupnou generační výměnu v našem odvětví,“ uzavřel Ivan Souček, ředitel Svazu chemického průmyslu České republiky, generálního partnera celostátního finále.

Více informací na:www.mladychemikcr.cz

Poděkování partnerům

Pořadatel celostátního finále:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice

Generální partner:

Svaz chemického průmyslu České republiky

Partner:

Dow Europe GmbH

Marketingový partner:

Czech marketing, s.r.o.

Mediální partneři:

CHEMAGAZÍN, s.r.o., 5+2 dny, Deník, Český rozhlas Pardubice, Učitelské noviny, Radio Blaník, Radio Haná, Televize Přerov s.r.o.

Pořadatelé regionálních kol:

Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích, Masarykova střední škola chemická Praha, Střední odborná škola technická a zahradnická Lovosice, Střední průmyslová škola v Hranicích, Střední škola logistiky a chemie Olomouc, Střední průmyslová škola chemická Brno, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium Ostrava, Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy Valašské Meziříčí, Střední uměleckoprůmyslová škola Karlovy Vary a Střední průmyslová škola Otrokovice

Partneři regionálních kol:

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice, Pardubický kraj, Synthesia, a.s., Lučební závody Draslovka a.s. Kolín, PRECHEZA a.s., Lovochemie, a.s., PREOL, a.s., Spolchemie, a.s., Unipetrol, a.s.,Teva Czech Industries s.r.o., Farmak, a.s., Glanzstoff – Bohemia s.r.o., Flexfill s.r.o., Gumotex, a.s., Oncomed Manufacturing a.s., Synthon, s.r.o., Zentiva Praha, BorsodChem MCHZ, s.r.o., DEZA, a.s., Fatra, a.s., CS CABOT, spol. s r. o., Hexion Specialty Chemicals, a.s., Sokolovská uhelná, a.s., Continental Barum, s.r.o. Otrokovice, Biocel Paskov, a.s., Ústecký kraj, Zlínský kraj, Odborový svaz ECHO, Cerea, a.s., EXPLOSIA, a.s., Komerční banka, Alfredo catering, Radka spol. s.r.o. Pardubice, LONZA BIOTEC s.r.o., SHIMADZU Handelsgesellschaft mbH, VWR, s. r.o., Glenmark Pharmaceuticals, s.r.o., Lach-Ner s r.o., ABL&E – JASCO, Eppendorf Czech & Slovakia, s.r.o., BIO-RAD spol. s r.o., AGROFERT, a.s., MERKAT,spol. s r.o., Výzkumný ústav organických syntéz a.s., ZO OS Echo Synthesia, KAVALIERGLASS, a.s., Východočeské divadlo Pardubice, Statutární město Pardubice

 

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (Závěrečná TZ_celostatni_finale-2016_3str.pdf)tisková zpráva1549 kB

Vytisknout

4. ročník soutěže "Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR" - rekordní účast

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se těší stále větší popularitě. Na regionální úrovni se letošního klání zúčastnilo téměř dvanáct tisíc žáků základních škol. Čtyřicet nejlepších postoupilo do celostátního finále.

Soutěž je určena žákům devátých tříd a jejím cílem je představit chemii jako perspektivní studijní i pracovní obor. Oblastní kola probíhala od října loňského roku v deseti pořadatelských centrech a skládala se z testu teoretických znalostí a prověrky laboratorních dovedností. Míra účasti v druhém kole, jež pořádaly střední odborné školy v jednotlivých regionech, rozhodla o počtu postupujících do celostátního finále. Nejvíce finalistů získala SPŠCH Pardubice, kterou bude reprezentovat šest soutěžících. Po pěti žácích vyšle SPŠCH Brno a MSŠCH Praha, čtyři pak SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice, SPŠCHG Ostrava a ISŠ-COP Valašské Meziříčí. Tři postupující připadli SŠLCH Olomouc a SUPŠ Karlovy Vary, dva finalisté budou zastupovat SPŠ Otrokovice. „Stále rostoucí obliba Mladého chemika je dána jednak zábavným charakterem soutěže a jednak hodnotnými cenami, které lze získat už během oblastních kol. Za to patří poděkování všem firmám a společnostem, podporujícím klání v domovských regionech,“ vysvětluje Gabriela Čebišová z agentury Czech marketing, která soutěž organizačně zajišťuje.

Čtvrtý ročník celostátního finále se uskuteční 1. června 2016 v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Soutěžící absolvují test teoretických znalostí a zkoušku praktických dovedností v laboratoři. „Zadání teoretické i praktické části úloh je týmovou prací pedagogů naší fakulty. Při tvorbě otázek respektujeme Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, takže finalisté by neměli narazit na neprobíranou látku. Všem učitelům také s předstihem rozešleme tematické okruhy, aby své žáky mohli na finále připravit,“ přibližuje Petr Kalenda, děkan pořádající fakulty. Účastníci celostátního finále ale nebudou jen soutěžit. „Nabízíme soutěžícím kompletní ochutnávku studentského života. Čeká je práce v nejmodernějších laboratořích, konzultace se špičkovými odborníky, stravování v menze i ubytování na kolejích. Někteří si navíc odnesou příslib prospěchového stipendia v případě pozdějšího studia na naší fakultě. Věříme totiž, že mnozí z finalistů se k nám po maturitě vrátí, aby zde završili své vzdělání,“ doplňuje profesor Kalenda.

Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskuteční v den finále v prostorách fakulty. „Kromě přitažlivého zábavného programu se finalisté mohou těšit na velmi atraktivní ceny. Ti nejlepší získají iPad, dotykový mobilní telefon nebo elektronickou čtečku. Za to je třeba poděkovat Svazu chemického průmyslu ČR, který je generálním partnerem celostátního finále,“ podotýká Gabriela Čebišová za organizátory.

Soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je největším oborovým kláním svého druhu a probíhá za podpory řady významných firem a společností. „Snažíme se o funkční propojení všech stupňů školství s průmyslovým sektorem a jeho potřebami. Naším dlouhodobým cílem je zajištění plynulé generační obměny technicky vzdělaných odborníků, tolik chybějících na současném trhu práce. Je proto potěšující, že Mladý chemik zásadním způsobem přispívá k vnímání chemie jako oboru, který je schopen nabídnout nejen kvalitní vzdělání, ale i jistotu dobrého pracovního uplatnění,“ uzavřel ředitel SCHP ČR Ivan Souček.

Více informací na www.mladychemikcr.cz

 

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (2.-tiskova-zprava.pdf)2.tisková zpráva1154 kB

Vytisknout

Titul krále mladých chemiků putuje do Brna

 MG 2809 web

Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice hostila 11. června 2015 vrcholné klání mladých chemiků. Žákovského mistrovství se zúčastnilo 38 finalistů ze všech krajů republiky. „V celostátním měřítku se soutěže zúčastnilo více než 10 000 žáků devátých tříd, což je o dva tisíce více než loni,“ uvedl děkan pořádající fakulty Petr Kalenda.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (Závěrečná tisková zpráva-celostátní finále 2015.pdf)Tisková zpráva1091 kB

Pokračovat ve čtení

Vytisknout

Mapa stránek | Copyright © 2017 Svaz chemického průmyslu České republiky