Svaz chemického průmyslu České republiky - ChemMultimodal

ChemMultimodal v Hamburgu

Ve dnech 12. – 14. 9. 2017 se uskutečnil v Hamburgu seminář s praktickými ukázkami multimodálních přeprav. Přinášíme zde 6 prezentací a fotodokumentaci zajištěnou Milanem Otajovičem.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (17_09_13 Hamburg fotografie.zip)Fotodokumentace39621 kB
Stázhněte tento souboru (17_09_13 Hamburg prezentace.zip)Prezentace20885 kB

Vytisknout

Nabídka multimodálních přeprav

Ing. Josef Liška, generální ředitel Synthesia a.s. a člen představenstva SCHP ČR přivítal účastníky 2. národního setkání projektu ChemMultimodal. Setkání bylo vedeno formou semináře, kde přítomní mohli diskutovat detaily nabídky kombinovaných přeprav. Josef Melzel, místopředseda představenstva ČESMAD BOHEMIA vyjádřil jednoznačný zájem silničních dopravců na rozvoji kombinovaných přeprav. Konkrétní vystoupení naleznete v příloze.

Ke stažení:
Stázhněte tento souboru (17_03_23 Pardubice, ChemMultiModal.zip)Prezentace7853 kB
Stázhněte tento souboru (2017 03 23 SCHP CR seminar Pardubice.pdf)Fotodokumentace6573 kB

Vytisknout

Analýza multimodální přepravy chemického zboží

Přiložená analýza je výstupem zpracovaným na základě dotazníkového šetření v podnicích chemického průmyslu a u operátorů kombinovaných přeprav. V rámci projektu ChemMultimodal bude na přiloženou analýzu následovat výběr společností pro pilotní projekt a příprava nástroje pro komunikaci mezi podniky a operátory přeprav. Dojde i k rozvoji kontinentálních přeprav?

Vytisknout

Mapa stránek | Copyright © 2017 Svaz chemického průmyslu České republiky